Sandra Lagace

Founder Lagace HR Training & Coaching

Waarom ondersteun ik het EVENT

Vrouwen zijn de mooiste doelgroep die ik me kan voorstellen. De mooiste en een van de belangrijkste.

Een paar feiten over vrouwen;

  • Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.
  • Vrouwen doen 66% van al het werk.
  • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.
  • Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw.
  • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.
  • Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.
  • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.
  • Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 38% vrouw.
  • Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen.


Do I need to say more….?

Wat is er mooier dan een event te steunen dat voor vrouwen is en door vrouwen wordt georganiseerd?  Vrouwen inspireren en vrouwen die elkaar inspireren. Elkaar steunen waardoor we verder komen.  En dit is hard nodig, want vrouwen moeten nog steeds harder werken dan mannen om hun plek in de maatschappij te veroveren. Het geeft mij energie, als vrouw, om hier een steentje aan bij te mogen dragen.

Ik zie het als mijn missie om vrouwen te inspireren, motiveren, enthousiasmeren en dat steuntje en duwtje in de rug te geven om verder te komen.
 

There is no limit to what we, as women, can accomplish.   – “‘Michelle Obama”

 

Visie Lagace HR Training & Coaching op Women Empowerment 

I have a dream – “‘Martin Luther King

Mijn droom is een wereld waarin vrouwen een even belangrijke rol spelen als mannen. Dit is niet dezelfde rol want vrouwen hebben andere kwaliteiten en vaardigheden dan mannen. Ik droom van een wereld waarin vrouwen hun rol (kunnen pakken) vanuit vertrouwen, inspiratie, liefde en kracht.
In alle rollen die ik vervul werk ik aan die waarden. Deze waarden zijn krachtige eigenschappen bij veel vrouwen. Met deze waarden kunnen wij de wereld een beetje mooier maken voor onszelf en andere vrouwen.

Deel dit interview met  Sandra Lagace

Schrijf u in voor EVENT updates